Fotovoltaický panel

1 fotovoltaický panel (bývá také označován jako modul) má obvykle rozměry 165x100 cm. 1 kWp instalovaného výkonu zabere cca 7 m2 plochy střechy. 1 panel má výkon obvykle v rozmezí 250-270 Wp a vyrobí přibližně stejnou hodnotu elektřiny za rok v kWh. Existují také vysokovýkonné a speciální panely, které mohou mít výkon až 333 Wp na standardní rozměr panelu. Jednotka kWp značí hodnotu maximálního výkonu při přímém dopadu slunečního záření. 1 panel může za rok teoreticky např. ohřát 20x bojler o objemu 200 litrů na teplotu 60 °C nebo vyprat 300 praček prádla. Fotovoltaický panel má životnost až 40 let. Výkon panelu klesá přibližně o 0,7 % ročně. Garantujeme pokles výkonu po 25 letech provozu max. o 20 %.