MPP tracker | innogy

Zařízení, které hledá ideální poměr napětí a proudu v čase, kdy svítí slunce a panely vyrábí elektřinu.

Umožňuje zvýšit objem vyrobené elektřiny až o 40% ve srovnání s instalacemi bez MPP trackeru.