Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím příslušného políčka a následným odesláním souvisejícího formuláře uživatel uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, společnostem skupiny innogy, a to innogy Česká republika a.s., IČ 24275051, se sídlem Limuzská 3135/12, PSČ 100 98, Praha 10 – Strašnice a innogy Energie, s.r.o., IČ 49903209, se sídlem Limuzská 3135/12, PSČ 108 00, Praha 10 – Strašnice, dále jen „správce“, se zpracováním jeho e-mailové adresy, jména, příjmení a telefonního čísla výhradně pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let. Tento souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele, za předpokladu, že budou splněny podmínky § 5 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.