Chcete vyrábět vlastní elektřinu ze slunce?

 • méně CO2o12 tun/rok
 • dotace až105 000 Kč
 • návratnostod 9 let

Formulář pro individuální posouzení

m2

Jak na to?

 • Vyberte si
  konfigurátor
 • Objednejte si
  zpracování nabídky
 • Posoudíme.
  Pošleme smlouvu
 • Vyřídíme žádosti
  i financování
 • Užívejte si energii
  ze slunce

Konfigurátor pro rodinné domy*

 1. Otevřít nápovědu
  MWh/rok
 2. Máte
  bojler?

  Otevřít nápovědu
 3. Zvolte typ vaší
  střechy

  Otevřít nápovědu
  23 m2
 4. Zvolte komponenty domu

  Povinné
  Volitelné

Vaše konfigurace na klíč obsahuje

Množství Název Cena
1x Práce 0
1x Konstrukce 0
1x Elektromateriál vč. přepěťových ochran 0
1x Projektová dokumentace a revize 0
1x Doprava 0
1x Administrativní úkony 0
1x Posudek specialisty NZÚ 0
Množství Název Cena
Celková cena
0
Dotace Nová zelená úsporám
0
Cena po odečtení dotace *
0

* při splnění podmínek pro přiznání dotace
** nejedná se o uzavření smlouvy, kliknutím na odkaz otevřete poptávkový formulář sloužící k vyhotovení nabídky ze strany innogy

Kolik spotřebujete energie za rok?

Roční spotřebu elektrické energie můžete odhadnout na základě zjednodušené ilustrativní osy spotřeb níže. Alternativně (přepnutím v nápovědě) lze spotřebu orientačně odvodit z měsíčních záloh, resp. ročních nákladů na elektřinu.

 

Upozornění: Individuální spotřeba se může výrazně lišit, pokud je v domě bazén, sauna, klimatizace, whirlpool, atp.

1,5
Byt, kde se vaří a peče na plynu.
2,5
Byt, kde se vaří a peče elektřinou.
4,5
Rodinný dům s běžnými elektrickými spotřebiči a s elektrickým ohřevem TUV, např. bojler.
8
Rodinný dům s tepelným čerpadlem na ohřev TUV i topení.
10
Rodinný dům, kde se topí přímotopy, nebo elektrokotlem
10+
Větší rodinný dům s bazénem, klimatizací, saunou, whirlpoolem, atp.

Kč/měsíc

nebo

Kč/rok

Vaše spotřeba je 0 MWh/rok

Proč potřebujete bojler?

Bojler slouží k akumulaci energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou. Akumulace energie je jednou z nezbytných podmínek pro přiznání dotace NZÚ. Energii je možné akumulovat do bojleru a/nebo do baterií.

Jaký vliv na realizaci má střecha?

Sedlová střecha  - důležitá je orientace směrem k jihu. 

Rovná střecha - nutnou součástí fotovoltaické elektrárny je konstrukce pro instalaci pod sklonem cca 35°.

Jak zkontrolovat volný prostor na sedlové střeše?

Fotovoltaické panely se obvykle instalují na nezastíněnou, jižně (v horším případě na západně, či východně) orientovanou část střechy. Z celkové správně světově orientované plochy střechy se odečte plocha pokrytá střešními okny, komíny, anténami, apod. Při instalaci fotovoltaických panelů je nezbytné počítat s minimálními souvislými prostory (případně jejich násobky), které odpovídají rozměrům jednoho kusu vybraného panelů.

Nejčastější dotazy

  FAQ - Obvyklé komponenty fotovoltaické elektrány | innogy

  Fotovoltaické panely na střeše nebo na fasádě. Měnič ze stejnosměrného napětí na panelech na střídavých 230 V (1f) nebo 400 V (3f).

  Kabely propojující panely s měničem a s vnitřním rozvodem elektřiny v domě. MPP tracker k optimalizaci výkonu panelů dle osvitu. Bývá samostatný nebo součástí měniče.

  Wattrouter k řízenému spínání nebo lineárnímu ovládání spotřebičů (např. bojleru, klimatizace, bazénové filtrace apod.) tak, aby se zamezilo přetokům do sítě a zvýšilo využití vlastní vyrobené elektřiny v objektu. Do systému mohou být připojeny i baterie nebo zásobník teplé vody umožňující uložení přebytků energie pro využití například v čase, kdy nesvítí slunce apod. Fotovoltaiku lze s úspěchem kombinovat se zařízeními pro řízení různých spotřebičů, např. tzv. smarthome sadami.

  Fotovoltaický panel

  1 fotovoltaický panel (bývá také označován jako modul) má obvykle rozměry 165x100 cm. 1 kWp instalovaného výkonu zabere cca 7 m2 plochy střechy. 1 panel má výkon obvykle v rozmezí 250-270 Wp a vyrobí přibližně stejnou hodnotu elektřiny za rok v kWh. Existují také vysokovýkonné a speciální panely, které mohou mít výkon až 333 Wp na standardní rozměr panelu. Jednotka kWp značí hodnotu maximálního výkonu při přímém dopadu slunečního záření. 1 panel může za rok teoreticky např. ohřát 20x bojler o objemu 200 litrů na teplotu 60 °C nebo vyprat 300 praček prádla. Fotovoltaický panel má životnost až 40 let. Výkon panelu klesá přibližně o 0,7 % ročně. Garantujeme pokles výkonu po 25 letech provozu max. o 20 %.

  DC/AC Střídač

  Bývá označován také jako měnič nebo invertor. Zajišťuje přeměnu ze stejnosměrného napětí z fotovoltaických panelů na střídavé napětí pro využití v domácnosti. Účinnost střídače při přeměně energie je obvykle 96-98 %. Může být jednofázový nebo třífázový. Pro připojení baterie a ukládání přebytků výroby elektřiny, potřebujeme tzv. hybridní měnič. Zpravidla obsahuje MPP tracker pro vyšší procento využití výkonu fotovoltaických panelů.

  Akumulace elektřiny pro ohřev vody

  Sestava s DC/DC střídačem umožňuje přímý ohřev vody ve Vašem stávajícím bojleru. Nahrazením stávajícího termostatu je možné ohřívat vodu i stejnosměrným napětím. 1 osoba spotřebuje cca 50 litrů teplé vody denně, takže na rodinu to může být kolem 60 tisíc litrů za rok. Na ohřev 60 tisíc litrů studené vody na 65 °C se spotřebuje cca 4 tis. kWh elektřiny ročně. Tolik energie vyrobí za rok FVE o instalovaném výkonu 4 kWp, resp. se 16 fotovoltaickými panely.

  Baterie

  Slouží pro akumulaci elektrické energie. Akumulace energie je jednou z nezbytných podmínek pro přiznání dotace NZÚ. V hybridních fotovoltaických elektrárnách pro rodinné domy se obvykle používají baterie olověné, nebo lithiové.

  Olověné baterie

  Olověné baterie mají obvykle životnost kolem 1500-2000 cyklů a vzhledem k tomu, že se využívají převážně mimo zimní měsíce, vydrží kolem 10ti let. Obvykle se olověné baterie staví v kompletech po čtyřech kusech, které se zapojují sériově. Váha jedné baterie se pohybuje kolem 35kg a rozměry jsou cca 50x30x17cm. Pro zachování životnosti se doporučuje baterie vybíjet jen do poloviny své kapacity. Také není dobré vystavovat baterie teplotám pod bodem mrazu a naopak teplotám vyšším než 45°C.

  Lithiové Baterie

  Lithiové baterie mají životnost více než 5000 cyklů, což odpovídá cca. 20-30 letům používání. Celý komplet baterií o stejné kapacitě jako komplet čtyř olověných baterií je 4x menší a lehčí, tedy rozměrově a váhově odpovídá jedné olověné baterii. Lithiové baterie nejsou tak náchylné na výkyvy teplot a dají se vybíjet do 90% své kapacity, aniž by byla ovlivněna jejich životnost.

  Wattrouter

  Dodatečné zařízení, které se instaluje do rozvaděče v domě. Zapojuje okruhy se spotřebiči jako je např. bojler, klimatizace, ohřev a filtrace bazénu. Může spínat nebo také plynule regulovat příkon podle potřeby a nastavených pravidel. Pomáhá tak omezit přetoky přebytků vyrobené elektřiny do distribuční soustavy. Kromě regulace přetoku přebytků do distribuční soustavy umí pracovat také podle signálu HDO, kterým distributoři vzdáleně řídí čas spínání spotřebičů ve vysokém tarifu (VT) a nízkém tarifu (NT).

  FAQ - Využití vlastní vyrobené elektřiny | innogy

  Podstatné je správně volit komponenty a instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny, zejména tak, aby v letních měsících výroba elektřiny nepřevyšovala příliš její spotřebu. V běžné domácnosti se standardními spotřebiči a bez dodatečné akumulace je využití vlastní vyrobené elektřiny cca 20-30 %, pokud je poměr celkové roční spotřeby elektřiny 1 tis. kWh na 1 kWp instalovaného výkonu. Pokud je tento poměr vyšší, tak procento využití vlastní vyrobené elektřiny stoupá. Instalací zásobníků s ohřevem vody je možné zvýšit využití o další cca 20-30 % a také uspořit na jiných energiích pro vytápění, pokud je pro vytápění využita voda v radiátorech, podlahovém topení apod. Instalací baterie je možné využít přebytky energie ze dne přesunem na dobu, kdy FVE nevyrábí a dále zvýšit využití v závislosti na zvolené kapacitě a typu baterie v řádu desítek procent. Dalšími opatřeními, jako je změna času využívání spotřebičů s výkonem v řádu kW, např. pračky, myčky nebo využitím pro speciální spotřeby jako jsou např. bazén, vytápěný skleník, terárium lze dosáhnout využití i nad 90 %. Optimální je přiblížení se 100 % využití vyrobené elektřiny z FVE. Toho lze dosáhnout správnou optimalizací velikosti FVE v závislostí na typu a velikosti Vaší spotřeby. Tato optimalizace je součástí nabídky FVE od innogy. Můžete se také setkat s pojmem ostrovní elektrárna, která již nepotřebuje přípojku k soustavě distribuce elektrické energie, jedná se spíše o ojedinělé případy. Naše klimatické podmínky a pravidelné střídání ročních období úplné odpojení běžně fungující domácnosti vybavené fotovoltaikou příliš neumožňují. Instalací FVE je však možné snížit hodnotu jističů, svou závislost na systému distribuce omezit a dále ušetřit na distribučních platbách.

  Kritéria pro vaše rozhodování o vhodné instalaci

  Při rozhodování o vhodné instalaci je dobré vzít do úvahy více kritérií současně. Váha kritéria záleží na Vašich očekáváních. Rádi s Vámi vše probereme a poradíme. Z pohledu maximálního využití dotace a tudíž nejlepší ekonomiky je hlavním kritériem splnění podmínek dotačního programu a instalace takové FVE, která bude cenově blízko dvojnásobku výše dotace. Program Nová zelená úsporám umožňuje načerpat max. 50 % dotace na instalaci. Bude se převážně jednat o FVE velikostí cca 2 - 3,5 kWp. Z pohledu maximální soběstačnosti je vhodné instalovat takovou velikost FVE, která umožní pokrýt co největší podíl Vaší roční spotřeby. Dotační program NZÚ stanovuje přímo, jak velká musí být akumulace do vody nebo baterií, což je ale limitující. Příliš velký zásobník nevyužijete a baterie jsou stále poměrně drahé. Proto se snažíme doporučit zákazníkům takové technologie, které ekonomiku a celkovou cenu instalace nezvýší příliš a připraví Vás na další očekávané technologické novinky. Zároveň jsme ale schopni nabídnout i poslední dostupné technologie pro zákazníky, kteří jsou ochotni do nich investovat již dnes. Z pohledu vyváženosti ekonomiky a soběstačnosti využití vyrobené elektřiny je potřeba optimalizovat velikost FVE v závislosti na spotřebě objektu. Základem je splnění podmínky dotace o maximálním přetoku 30 % vyrobené elektřiny. Pro nalezení optima je kromě uvedených kritérií důležité posoudit systém vytápění, ohřevu teplé užitkové rodiny, spotřebičů a jejich provozu, velikost domácnosti, její spotřební návyky apod. S námi najdete opravdu optimální řešení.

Je Vám cokoliv
nejasného,
potřebujete něco
upřesnit?